Ski Žabiny">Výjezdy na hory | Ski Žabiny

Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh

Výjezdy na hory

Odjezdy autobusů jsou vždy v sobotu nebo v neděli v 6.30 hodin z ulice Žižkova. Sraz nejpozději v 6.20 hod. Čas návratu je upřesněn ráno při odjezdu.

Cíle výjezdů jsou voleny s ohledem na aktuální sněhové podmínky.

Plánovaný výjezd je potvrzen vždy v posledních kondičních cvičeních před výjezdem. V případě nepřítomnosti dítěte ve cvičení se informujte telefonicky na níže uvedeném čísle nebo e-mailem. Výjezd v náhradním termínu se uskuteční pouze v případě, že některý v řádném termínu nebyl z jakýchkoli důvodů realizován a sněhové podmínky dovolují jeho dodatečné nahrazení.

V ceně jednodenních výjezdů jsou náklady spojené s dopravou a výukou lyžování. V ceně není zahrnuto úrazové pojištění, strava a vleky.

 Podmínky účasti na výjezdech:
S sebou: